รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางนิรมาลา สีธารามัณ พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทาจิกิสถานเกี่ยวกับการป้องกันและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทวิภาคี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางนิรมาลา สีธารามัณ และพลโทเชราลี เมียรโซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทาจิกิสถานได้หารืออย่างละเอียด ในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหาวิธีเพื่อปรับความร่วมมือด้านการป้องกันและทางยุทธศาสตร์ทวิภาคีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  นอกเหนือจากการเจาะลึกเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ไกล่าวว่าได้มีการหารือถึงประเด็นที่น่าสนใจซึ่งกันและกันและวิธีการเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย

ทาจิกิสถานมีพรมแดนที่ปรุระยะ 1,400 กิโลเมตรกับอัฟกานิสถานและมีความสำคัญทางภูมิ-ยุทธศาสตร์สำหรับอินเดียซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศนั้น รวมถึงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้ดังเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย

ทั้งสองประเทศมีคณะทำงานร่วมกันในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและทั้งสองฝ่ายได้พยายามที่จะขยายความร่วมมือเพื่อสกัดภัยนี้