นายสันชัย มิตร ปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมบริเวณเส้นควบคุมชายแดนไม่เป็นทางการติดต่อกับปากีสถานในรัฐชัมมู-กัศมีร์ เพื่อทบทวนสถานการณ์โดยทั่วไป

นายสันชัย มิตร ปลัดกระทรวงกลาโหมถึงเมืองศรีนคร วานนี้ เพื่อทบทวนในหุบเขากัศมีร์  โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยต่อ ผสขร. ว่า นายมิตรเยี่ยมพื้นที่แนวหน้า ตามเส้นควบคุมชายแดนไม่เป็นทางการติดต่อกับปากีสถาน ตรงที่เขาได้รับทราบโดยสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงรอบด้าน และได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาการ และทหาร  นอกจากนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมยังเยี่ยมกองกลน้อยที่ 15 ในค่ายทหาร บดามี บาก ในเมืองศรีนคร และได้รับฟังการบรรยายสรุปโดยพล ท. เอ เค ภัตต์ ผู้บังคับบัญชากองพลน้อย เกี่ยวกับกริดการต่อต้านการแทรกซึมและการต่อต้านผู้ก่อการร้าย ในหุบเขา รวมไปถึงการประสานที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดในการรักษาสันติภาพในย่านนี้