การขยายตัวของราคาขายปลีกปรับตัวลดลงที่ร้อย 5.07 ในเดือนมกราคม และผลิตผลทางอุตสาหกรรม ขยายตัวที่ร้อยละ 7.1

การขยายตัวของราคาขายปลีกปรับตัวลดลงที่ร้อย 5.07 ในเดือนมกราคม ปีนี้ เนื่องจากการอ่อนตัวลงของราคาผักสด ผลไม้ และส่วนประกอบเชื้อเพลิง เทียบเดือนที่แล้ว

ตามการเปิดเผยของกระทรวงสถิติและการอนุตตามโครงการ การขยายตัว วัดตามดัชนีราคาสินค้า อยู่ที่ร้อยละ 5.21 ในเดือนธันวาคม   กระทรวงฯ กล่าวว่า ผลิตผลทางอุตสาหกรรม ขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 ในเดือนธันวาคม   ปีที่แล้ว เที่ยบร้อยละ 2.4 ปีก่อน