นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี เดินทางกลับประเทศ ภายหลังการเยือนสามชาติ- ปาเลสไตน์   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี เดินทางกลับประเทศ ภายหลังการเยือนสามชาติ- ปาเลสไตน์   สหรัฐอาหรับเอมิเรตสื และโอมาน  ทั้งนี้ เป็นการเยือนโอมาน และปาเลสไตน์เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียในระยะ 30 ปีที่ผ่านมา

ผสข. สถานีวิทยุ ออล อินเดีย เรดิโอ รายงานว่าการเยือนดังกล่าวจะกระชับความพูกพันของอินเดียกับทั้งสามประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเยือนโอมาน ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่เก่าแก่หลายศตวรรษระหว่างทั้งสองประเทศ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนความสัมพันธ์รอบด้าน รวมไปถึงการค้า และการลงทุน

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี และมกุฎราชกุมาร เชค โมหัมมัด บิน ซาอิด แล นาห์ยาน ย้ำยืนยันข้อผูกพันต่อกการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์ให้แน่นหนักยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในย่านอ่าว และย่านมหาสมุทรอินเดีย