รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ความมั่นคงตามเส้นควบคุมไม่เป็นทางการติดต่อกับปากีสถานจะสร้างเสริมให้มั่นคงยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นางนิรมล สีตารามัณ  กล่าวว่า ปากีสถาน กำลังหันไปใช้การฝ่าฝืนการหยุดยิงเพื่อช่วยการแทรกซึมเข้ารัฐชัมมู-กัศมีร์    ระหว่างการพูดคุยกับสื่อมวล นางนิรมล กล่าวว่า รัฐบาลกลางกำลังดำเนินมาตรการเพื่อจัดซื้อระบบเฝ้าตรวจอีเล็กทรอนิกที่ทันสมัย เพื่อยับยั้งการแทรกซึมจากฝั่งปากีสถาน

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเยี่ยมเมืองชัมมู เมื่อวันจันทร์ เพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐเนื่องจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ในค่ายทหาร สุนชวาน

อย่างไรก็ตาม นางนิรมล กล่าวว่า การแทรกซึมข้ามเส้นควบคุมไม่เป็นทางการติดต่อกับปากีสถานได้ลดลง เนื่องจากการวางระบบขัดขวางการแทรกซึม และกริดต่อต้านการแทรกซึม

รัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะสานต่อเพื่อขัดขวางความพยายามโดยผู้ก่อการร้ายที่ปากีสถานสนับสนุนที่จะก่อความรุนแรงในประเทศ และขั้นตอนที่สำคัญเพื่อรองรับโดยอาศัยยุทธศาสตร์ต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่มีอยู่พร้อม