สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เห็นพ้องกันเกี่ยวกับเงื่อนไขเพื่อการมีส่วนร่วมทางการทูตเพิ่มขึ้นกับเกาหลีเหนือ

สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เห็นพ้องกันเกี่ยวกับเงื่อนไขเพื่อการมีส่วนร่วมทางการทูตเพิ่มขึ้นกับเกาหลีเหนือ

ตามการเปิดเผยของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายไมค์ เพนซ์ การดังกล่าวนี้สามารถมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การเจรจาทางตรงกับวองชิงตัน โดยปราศจากเงื่อนไขล่วงหน้า

ระหว่างการสนทนากับ นสพ. วอชิงตัน โพตส์ ระหว่างทางกลับจากกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้  นายเพนซ์ กล่าวว่า รัฐบาลทรัมพ์ จะคงไว้ซึ่งการรณรงค์เพื่อกดดันขั้นสูงสุดต่อกรุงปยองยาง แต่จะเปิดสำหรับการเจรจาที่เป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน

ความคาดหวังในการเจรจาปรากฏออกมา ภายหลังความตึงเครียดเป็นเวลาหลายเดือนระหว่างปยองยาง โซล และวอชิงตัน เกี่ยวกับการดำเนินตามโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของปยองยาง และภัยคุกคามท่ามกลางการลงโทษที่กวดขันจากสหประชาชาติ