เจ้าหน้าที่ทหารบกอินเดีย 2300 นายจะเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดานใต้

เจ้าหน้าที่ทหารบกอินเดีย ประมาณ 2300 นายจะเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดานใต้ ประเทศที่ถูกล้างผลาญโดยสงคราม

โฆษกกองทัพบก พ.อ. อามัน อานันท์  กล่าวว่า กองทัพบกอินเดียจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารบกอินเดีย ประมาณ 2300 นาย ไปสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการสร้างสันติภาพและความเป็นปกติในซูดาน

โฆษก กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทหารบกอินเดียที่จะเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ มาจากกรมทหารปืนเล็กยาวครห์วาล

ตามตัวเลขทางการ อินเดียมีทหารประจำการเกือบ 200,000 นายในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประมาณ 50 ในจำนวน 71