-นายบิปลาป บารกัป เดป ผู้นำ พรรค บีเจพี จะทำสัตย์ปฎิญานข้นดำรงตำแหน่งมุขมนตรีของ รัฐตรีปุระ ในวันนี้

นายบิปลาป บารกาป เดป ผู้นำ พรรค บีเจพี จะทำสัตย์ปฎิญานข้นดำรงตำแหน่งมุขมนตรีของ รัฐตรีปุระ ในวันนี้  ผู้ว่าราชการรัฐ นาย ตถาคต รอย จะกล่าวนำคำปฎิญานแห่งการปฎิบัติหน้าที่และการรักษาความลับของราชการให้กับนาย เดป และคณะรัฐมนตรีของเขาในพิธีที่จะจัดขึ้น ในเมืองอการ์ตาลา    นอกจากนี้ นายญิชนุ เดปบัรมัน จะเข้ารับตำแหน่งเป็นรองมุขมนตรี

งานพิธีจะมีนายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดิ นายอมิท ชาห์ ประธานพรรคบีเจพี รัฐมนตรีอื่น ๆแห่งรัฐบาลกลาง และมุขมนตรีของรัฐที่ ปกครองโดยพรรค บีเจพี และผู้นำอาวุโสอื่น ๆของพรรคบีเจพี เข้าร่วม