ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์ ออกเดินทางไปเยือนประเทศมอริเชียส และประเทศมดากัสคาร์ เป็นเวลา 5 วัน

ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์ ออกเดินทางไปเยือนประเทศมอริเชียส และประเทศมดากัสคาร์ เป็นเวลา 5 วัน    ในช่วงแรก ประธานาธิบดีจะเดินทางถึง พอร์ต หลุย เมืองหลวงของมอริเชียส ตรงที่ท่านจะเป็นแขกคนสำคัญ ณ การฉลองเพื่อเป็นที่ระลึก 50 ปี แห่งความเป็นเอกราช

ท่านจะมีการเจรจากับประธานาธิบดีมอริเชียส อามีนาห์  คุหลิบ นายกรัฐมนตรี นายประวินท์ ชัคนอธ และผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆ รวมไปถึงผู้นำฝ่ายค้าน  นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศ ยังมีทีท่าว่าจะลงนามในกติกาสัญญาในด้านต่างๆ ระหว่างการเยือนของประธานาธิบดี