การขยายตัวของสินค้าขายปลีก ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 4.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากที่ร้อยละ 5.07 ในเดือนมกราคม และผลผลิตทางอุตสาหกรรมเติบโตที่ร้อยละ 7.5 ในเดือนมกราคม

การขยายตัวของสินค้าขายปลีก ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 4.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากที่ร้อยละ 5.07 ในเดือนมกราคม  ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ออกมา วันจันทร์   การขยายของราคาผักสด อยู่ที่ร้อยละ 17.57 เทียบที่ร้อยละ 26.97 ส่วนราคาผลไม้ อยู่ที่ร้อยละ 4.08 จากที่ร้อยละ 6.24

การขยายตัวของราคาเชื้อเพลิง อยู่ที่ร้อยละ 6.80 ในเดือนกุมภาพันธ์เทียบที่ร้อยละ 7.73 ในเดือนมกราคมอย่างไรก็ตาม อัตราราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการการขนส่งและการคมนาคม สูงที่ร้อยละ 2.39 เทียบที่ร้อยละ 1.97

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเติบโตที่ร้อยละ 7.5 ในเดือนมกราคม  เทียบที่ร้อยละ 3.5 ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  ทั้งนี้เนื่องจากการกระเตื่องขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิต