การตวจสอบการเสนอชื่อของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาสูง (ราชยสภา) 58 ที่นั่งอย่างละเอียดได้จัดขึ้น วันนี้

การตวจสอบการเสนอชื่อของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาสูง (ราชยสภา) 58 ที่นั่งอย่างละเอียดได้จัดขึ้น วันนี้ การเลือกตั้งจะจัดขึ้น วันที่ 23 เดือนนี้  ที่นั่ง 58 ที่ กระจายอยู่ทั่วรัฐต่างๆ รวมไปถึงรัฐอุตตระประเทศ รัฐพิหาร รัฐราชสถาน รัฐมหาราษฎร์ และรัฐคุชราต  วันจันทร์ เป็นวันสุดท้ายสำหรับการเสนอชื่อ