ความสัมพัน์หลากมิติระหว่างอินเดีย-ฝรั่งเศส

การเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายเอมานูเอล มาครอน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอินเดีย-ฝรั่งเศสกระชับแน่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับทางยุทธศาสตร์  ฝรั่งเศสยอมรับอินเดียว่าเป็นมหาอำนาจที่เกิดใหม่ โดยเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอับดับหกของโลก และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่ 2.45 ล้าน ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกเหนือไปจากการมีศักยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ที่มหาศาล

อินเดียและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันทไมตรีที่มีผลต่อผลประโยชน์ร่วมกันและทางยุทธศาสตร์  เมื่อการทดลองนิวเคลียร์โปขรัน-1เพื่อวัตถุประสงค์ทางสันติเป็นครั้งแรกของอินเดียมีขึ้นในปี 2517 ก็รัฐบาลฝรั่งเศสของประธานาธิบดี วาเลอรี่ กิสคาร์ด เดสแตงค์ นี้เองที่สนับสนุนการตัดสินใจของอินดียในการทดลองนิวเคลียร์   ภายหลังที่     การทดลองนิวเคลียร์โปขรัน-2 ในปี 2552 ได้มีท่าทีที่แตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศตะวันตก กับกลุ่มประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ ซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของอินเดียในกลุ่มประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสมิได้บังคับใช้การลงโทษอินเดีย ยุคหลังโปขรัน-2

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอินเดีย-ฝรั่งเศส กินวงกว้างและหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมการจัดซื้อระบบอาวุธที่ทันสมัยของฝรั่งเศส เทคโนโลยีทางทหาร การแชร์ประสบการณ์และการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการต่อต้านการก่อการร้าย การควบคุมการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และการลาดตระเวนและวางกำลังทางทหาร ภายในกรอบของวัตถุประสงค์ร่วม อินเดียและฝรั่งเศสแชร์วัตถุประสงค์ร่วมในการรักษาระเบียงทะเลทางยุทธศาตร์ให้เป็นเสรีสำหรับการค้าระหว่างประเทศ และการเฝ้าสังเกตการวางกำลังทหารในประเทศตามชายฝั่งทะเล ในย่านเอเชีย-แปซิฟิก   ในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญทั่วโลก เช่น การพัฒนาแบบยืนยง การเปลี่ยแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิรูสหประชาชาติ ฯลฯ ได้มีความเห็นพ้องในวงกว้าง

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้ปรับยกความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับจุดเริ่มต้นทางยุทธศาตร์ที่สูงขึ้น โดยการประกาศวัตถุประสงค์ร่วมสำหรับความมั่นคงและการอนุโลมตามกฎระเบียบทางทะเลระหว่างประเทศ ในย่านเอเชีย-แปซิฟิก  การแชร์เครื่องอำนวยความสะดวกด้านการส่งกำลังบำรุงทางทหาร ความตั้งใจที่จะขจัดการก่อการร้ายในเอเชียใต้ และย่านสาเหลของแอฟริกาซึ่งฝรั่งเศสพิจารณาว่าอยู่ภายในขอบข่ายแห่งผลประโยชน์ของตนเพราะเป็นอาณานิคมในอดีตของฝรั่งเศส

ความตกลงว่าด้วยการจัดหาให้เครื่องบินขับไล่ราเฟล 36 เครื่อง และการร่วมผลิตส่วนประกอบและระบบรองของราเฟล โดยดัสซอลต์ แอวิเอชั่นแห่งฝรั่งเศส และรีไลนซ์ ดีเฟนซ์แห่งอินเดีย ณ เมืองนาคปูร์ ได้ทบทวน นอกจากนี้ การจัดซื้อเครื่องบินรบยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  โครงการสร้างเรือพิฆาตปฏิบัติการลับ หรือ โปรเจค-75 การนำเรือดำน้ำสคอร์เปี้ยนที่อินเดียสร้างเองเข้าประจำการกองทัพเรืออินเดีย และการจัดหาเครื่องยนต์อากาศยานประจัญบาน สำหรับ เตชาส์ เครื่องบินสกัดกั้นอินเดียทำเอง โดยองค์การวิจัยและพัฒนาการป้องกันประเทศ จาก SAFRANบริษัทอวกาศและการป้องกันของฝรั่งเศส ยังหารือด้วยเช่นกัน

เป็นที่คาดว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุถึงการค้าสองทางที่ประมาณ 10 พันล้านยูโร  การค้ารวบยอดอยู่ที่ 6.06 พันล้านยูโร ระหว่างมกราคม-กรกฎาคม 2560

นายฝรั่งซั่ว ออนแลนเดอร์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก่อนหน้าประธานาธิบดีมาครอน และนายกฯอินเดียได้ดำเนินขั้นตอนที่สำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสถาปนาสมาพันธ์พลังงานจากดวงอาทิตย์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก 121 ประเทศซึ่งในจำนวนนี้ เกือบ 30 ประเทศให้สัตยาบันต่อสมาพันธ์ฯ  ทั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญมากในการนำโลกไปสู่การกำเนิดไฟฟ้าที่ยืนยงในทางเลือก การลดความร้อนทั่วโลก และการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ละน้อยประธานาธิบดีมาครอนและนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายโมดี พร้อมด้วยผู้นำโลกอีกมากมายได้เข้าร่วมการประชุมก่อตั้งสมาพันธ์พลังงานจากดวงอาทิตย์ระหว่างประเทศ การดังกล่าวนี้ส่งเสริมการริเริ่มของสมาพันธ์ฯ  ทั้งนี้จะต้องจับตามองต่อไปว่าโลกจะขยับขยายไปสู่เป้าหมายที่ตั้งโดยสมาพันธ์ฯเพื่อบรรลุถึงการกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจากดวงอาทิตย์ ที่ 1000 กิกวัต ในปี 2573 โดยอาศัยการลงทุนที่ 1 ล้าน ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ  เรื่องนี้เป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญ แต่สามารถบรรลุถึงได้

ท้งสองได้เรียกร้องประเทศทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันเพื่อถอนรากที่หลบภัยและโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้าย ขัดขวางเครือข่ายผู้ก่อการร้าย และช่องทางการช่วยเหลือด้านการเงินและหยุดยั้งการก่อการร้ายข้ามชายแดน  นายมาครอนและนายโมดีเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของอินเดียและฝรั่งเศส และเริ่มความพยายามใหม่ที่จะป้องปราบและต่อสู้ความนิยมศาสนาแบบสุดยอด โดยเฉพาะทางออนไลน์   ฝรั่งเศสย้ำยืนยันการสนับสนุนความเป็นผู้สมัครของอินเดียเพื่อเป็นสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอินเดียและฝรั่งเศสมีความวิตกกังวลและวัตถุประสงค์ร่วมกันในด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์

สรุปแล้ว การเยือนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสคาดว่าจะให้พลังขับเคลื่อใหม่ต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างนิวเดลีและปารีส