นายกรัฐมนตรี จะเปิดประชุมสุดยอดจุดดับวัณโรค เดลี วันนี้ และจะเริ่มการรณรงค์เพื่อทำให้อินเดียปลอดวัณโรค

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี จะเปิดประชุมสุดยอดจุดดับวัณโรค เดลี  ในกรุงนิวเดลี วันนี้  การประชุมสุดยอดจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขององค์การอนามัยโลก และ ความเป็นหุ้นส่วนในการหยุดยั้งวัณโรค

นอกจากนี้ นายโมดี ยังจะเริ่มการรณรงค์เพื่อทำให้อินเดียปลอดวัณโรค ตามแผนทางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อกำจัดวัณโรค

รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณมากกว่า 120,000 โกฎิรูปี ในระยะกว่าสามปีข้างหน้า เพื่อรับรองว่าคนไข้วัณโรคทุกถ้วนหน้ามีการเข้าถึงการวิจัยโรค การรักษา และการสนับสนุนที่มีคุณภาพ  วิสัยทัศน์ของนายโมดีเกี่ยวกับการกำจัดวัณโรค ในปี 2568 ได้กระตุ้นความพยายามของโครงการวัณโรคแห่งชาติที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึ่งรักษาคนไข้จำนวนมากกว่า 20 ล้านคน ตั้งแต่การก่อตั้ง ในปี 2540