นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี เน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี เน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ในชีวิตประจำวันท่านปราศรัยต่อที่ชุมชน ณ โรงงานสร้างหัวรถจักรดีเซล ในเมืองพาราณาสี เย็นวานนี้ โดยมีใจความสรุปว่าการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น  สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรี รวมทั้งพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

นายโมดี กล่าวว่า โครงการต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อปรับปรุงและปรับขยายโรงงานสร้างหัวรถจักรดีเซล เพื่อสร้างงานทำในเมืองพาราณาสี   ระหว่างการพูดถึงโครงการสวัสดิภาพของประชาชนที่ริเริ่มโดยรัฐบาลกลาง นายกฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อการดูแลเอาใจใส่ประชาชนที่ยากจน