พลเรือน 7 คนเสียชีวิต เนื่องจากการโจมตีของตาลิบาน ในอัฟกานิสถาน

พลเรือน 7 คนเสียชีวิต และอีกสองคนบาดเจ็บ เนื่องจากการโจมตีของตาลิบาน ในจังหวัดนังคาร์หาร์  อัฟกานิสถาน ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่

ผู้ก่อการร้ายโจมตียานยนต์ของพลเรือนด้วยจรวดส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสตรีสองและเด็กสามคน

ตามข้อมูลที่ออกโดยสถานทูตสหปราชาติประจำอัฟกานิสถาน  พลเรือนจำนวนมากกว่าสามพันคนเสียชีวิต บาดเจ็บมากกว่าเจ็ดพันคน เนื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง ในปี 2560

ร้อยละ 65 ของพลเรือนที่เสียชีวิตและ บาดเจ็บ เนื่องจากการโจมตีของตาลบิบานและกลุ่มก่อความไม่สงบอื่นๆ