อินเดียเสนอให้เงินกู้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแก่ประเทศมอริเชียส เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

อินเดียเสนอให้วงเงินกู้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแก่ประเทศมอริเชียส เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศ เพื่อช่วยสมรรถภาพด้านความมั่นคง

นอกจากนี้ อินเดียยังตกลงที่จะขายเรือลาดตระเวนนอกชายฝั่งทะเลเอนกประสงค์ให้ประเทศเกาะ ซึ่งจะให้เงินทุนผ่านวงเงินกู้ ที่ประกาศ วันจันทร์

ก่อนนี้ ทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 4 ฉบับ เพื่อกระชับความร่วมมือทวิภาคี ในด้านการศึกษา อนามัย วัฒนธรรม และราชการพลเรือน โดยมีประธานาธิบดีอินเดีย นายราม นาถ โกวินท์ และนายกรัฐมนตรี มอริเชียส นายประวินท์ ชัคนาถ รวมเป็นสักขีพยาน ในกรุงพอร์ท หลุย

นายโกวินท์ กล่าวว่า แกนแห่งความสัมพันธ์ อินเดีย-มอริเชียส อยู่ที่แกนแห่งความเชื่อมโยงทางบรรพบุรุษ ระหว่างทั้งสองประเทศ ส่วนนายกรัฐมนตรีมอริเชียส เรียกความสัมพันธ์ทวิภาคีว่าอยู่เหนือรัฐบาล