-จะมีการสร้างสนามบินใหม่56แห่งในอีก 3 ปีข้างหน้า นายสุเรษ ประภู กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นายสุเรษ ประภู กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าร้อยละสิบของ จีดีพี จำเป็นต้องให้กับภาคโครงสร้างพื้นฐาน ขณะกล่าวที่การประชุมสุดยอด Global Logistics ในนิวเดลีนาย ประภู กล่าวว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีการสร้างสนามบินใหม่จำนวน 56 แห่ง

ขณะกล่าวว่าไม่มีหน่วยงานเดียวที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์รัฐมนตรี แจ้งว่าแผนกใหม่ของกระทรวงจะจัดการเรื่องนี้

นาย ประภู ยังกล่าวว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของการประกอบการในอินเดียและโลจิสติกเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตต่อไป