-SAHYOG – HYEOBLYEOG 2018: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งของอินเดียและเกาหลีจัดการฝึกซ้อมร่วมกันนอกชายฝั่งเจนไน

การรณรงค์ต่อต้านการกระทำเยี่ยงโจรสลัด การค้นหาและกู้ภัยร่วมกันของอินเดีย-เกาหลีใต้ “SAHYOG-HYEOBLYEOG 2018” ได้จัดขึ้นนอกชายฝั่งของเจนไนเมื่อวันพฤหัสบดี เรือลาดตระเวนชายฝั่งของเกาหลี ‘BADARO’ เข้าร่วมการฝึกซ้อม เรือยามรักษาชายฝั่งของอินเดียและเครื่องบินก็เข้าร่วมด้วย

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าดังเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อม เรือของหน่วยยามรักษาชายฝั่งอินเดียและเรือเกาหลีได้ทำการซ้อมรบทางยุทธวิธีและการซ้อมเพื่อต่อต้านการกระทำเยี่ยงโจรสลัด การและปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลนอกชายฝั่งเมืองเจนไน

หน่วยยามรักษาชายฝั่งอินเดียได้นำเครื่องบิน ดอร์เนียร์ เข้าใช้เพื่อดำเนินการค้นหาแบบประสานงานทางทะเลกับอากาศ พร้อมด้วยเรือ ICG Shaurya, Rani Abbakka, C-423, C-431 ในการฝึกซ้อม  ผู้อำนวยการหน่วยยามรักษาชายฝั่งอินเดีย นาย ราเชนทร์ ซิงห์ และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความปลอดภัยชายฝั่งเกาหลี พลเอก ปักคยุงได้ชมการฝึกซ้อม

ภารกิจของการฝึกร่วมคือการพัฒนาความร่วมมือในระดับทำงานและเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันในด้านการค้นหาทางทะเลและการต่อต้านโจรสลัด