นายนิติน คัดการี จะออกเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ เป็นทางการ วันนี้

รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งทางถนน ทางหลวง และการเดินเรือ นายนิติน คัดการี จะออกเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ เป็นทางการ วันนี้  ในระหว่างการเยือน นายคัดการี จะเจาะการนำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอินเดียและเกาหลีใต้ ให้ก้าวไปข้างหน้า ในด้าน เช่น การเดินเรือทะเล ท่าเรือ ทางน้ำภายในประเทศ และการเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำ

แถลงข่าวทางการ กล่าวว่า การเยือนของนายคัดการี มุ่งประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขึ้นในด้าน เช่น การแชร์เทคโนโลยี ประสบการณ์ ในการพัฒนาท่าเรือ และการมีส่วนร่วมในการสร้างท่าเรือ