รัฐบาลห้ามนำเข้าสารออกซิโตซิน

 รัฐบาลห้ามนำเข้าสารออกซิโตซิน และขอให้กรมศุลกากรป้องกันความพยายามที่จะการลักลอบนำเข้าประเทศ   การดังกล่าวนี้ ติดตามมาจากสำนักนายกฯจัดการประชุมเพื่อตรวจตราผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายของสารออกซิโตซิน  ด้วยมีหลักฐานพยานเกี่ยวกับการใช้สารนี้ในทางที่ผิดโดยเจ้าของโรงรีดนมและชาวนาเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตมนสด และเพิ่มขนาดของผักสด

ตามคำสั่งที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการภาษีสรรพสามิตและศุลกากร ห้ามกานำเข้าสารนี้ทุกชนิด โดยมีผลบังคับในทันที