คำตัดสินว่าด้วยกฏหมาย  ชนชั้นที่กำหนดวรรณะและชนเผ่าทำให้บทบัญญัติของกฎหมายเจือจาง กอ่ให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง: รัฐบาลกลางเรียนต่อศาลฎีกา

รัฐบาลกลาง ได้แจ้งต่อศาลฎีกาว่าคำตัดสินของศาลเมื่อเร็ว นี้เกี่ยวกับกฏหมาย  ชนชั้นที่กำหนดวรรณะและชนเผ่า ทำให้บทบัญญัติของกฎหมายเจือจางส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศ

ในยื่นคำร้องซึ่งยื่นโดยอธิบดีกรมอัยการ เค เค เวณุโกปาล เมื่อวานนี้กล่าวว่าคำตัดสินนี้ทำให้เจตนารมณ์ของบทบัญญัติของกฎหมายการกระทำทารุณพร้อมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปี 1973 ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ

เขากล่าวว่าความสับสนที่สร้างขึ้นโดยคำตัดสินเมื่อวันที่ 20 มีนาคมอาจต้องได้รับการแก้ไขโดยการทบทวนการตัดสิน นาย เวณุโกปาล กล่าวว่าคำตัดสินดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย“, “ความโกรธ ความไม่สบายใจและความรู้สึกไม่ลงรอยกันในประเทศ

เขากล่าวว่าโดยผ่านคำตัดสินของ ตนปี1989 ว่าด้วยกฎหมายชนชั้นกำหนดวรรณะและชนเผ่า (การป้องกันการกระทำทารุณ) ศาลไม่ได้เติมช่องว่างในกฏหมาย  ชนชั้นที่กำหนดวรรณะและชนเผ่า (SC / ST ) แต่แก้ไขมันผ่านนิติบัญญัติของตุลาการโดยการนั้นลบล้างบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้

รัฐบาลกลางเน้นว่าการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการฝ่าฝืนไม่ได้