การประชุมผู้บังคับชาการทหารบกสองครั้งต่อปี  จะเริ่มในกรุงนิวเดลี วันนี้

 การประชุมผู้บังคับบัญชาการทหารบกสองครั้งต่อปี จะเริ่มในกรุงนิวเดลั วันนี้ พร้อมด้วยการกล่าวคำปราศรัยเปิดประชุม โดยรัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงกลาโหม นายสุภาศ รามราว ภามเร

ในระหว่างการประชุม ซึ่งเป็นประธานโดย ผบ.ทบ. พลเอก วิปิน ราวัต ผู้บังคับบัญชาการทหารบกชั้นอาวุโส จะปรีกาหารือเกี่ยวกับเรื่องจำเพาะการก่อรูปแบบกองทัพบก และกองทัพบกทั้งมวล

ปัญหาที่สำคัญที่มีท่าทีจะปรึกษาหารือ  ได้แก่ การบริหาร พลวัตด้านความมั่นคง และ การลด ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอนาคต และการต่อยอดการสู้รบกับศัตรูที่สำคัญ

การประชุมผู้บังคับบัญชาการทหารบกจัดขึ้นสองครั้งต่อปี เพื่อวางนโยบายที่สำคัญ ผ่านการปรึกษาหารือ และมีความสำคัญต่อการวางแผนและกระบวนการการดำเนินการของกองทัพบกอินเดีย