ศรีลังกา และอินเดีย จัดการประชุมเส้นแบ่งขอบเขตทางทะเลระหว่างประเทศครั้งที่ 29

จัดการประชุมเส้นแบ่งขอบเขตทางทะเลระหว่างประเทศครั้งที่ 29 ระหว่างอินเดียและศรีลังกาได้ขึ้นบนเรือรบ สุมิตรา แห่งกองทัพเรืออินเดีย ณ เส้นแบ่งขอบเขตทางทะเลระหว่างอินเดียและศรีลังกานอกชายฝั่งอำเภอกันกาสันทุรัย วันพฤหัศบดี

การประชุมได้หารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลในย่านนี้ การประชุมดังกล่าวข้างต้นได้จัดขึ้นเพื่กระชับความสัมพันธ์และความพร้อมด้านการปฏิบัติการระหว่างกองทพเรือและกองยามรักษาฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง