8 ประเทศจะเข้าร่วมงานเทศกาลการละครเด็กนานาชาติ ในเมืองโกลกาตา

เด็กจากคณะการละครต่างๆ จากแปดประเทศ รวมทั้วอินเดียเจ้าภาพ จะจะเข้าร่วมงานเทศกาลการละครเด็กนานาชาติ ในเมืองโกลกาตา เดือนหน้า ผู้จัดงาน กล่าว เมื่อวันอาทิตย์

ประธานคณะกรรมการจัดานเทศกาล นายมดัน มิตระ แจ้งให้ทราบว่า แปดประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ฝรั่งเศส สโลวาเนีย สวาซืแลนด์ เม็กซิโก แอฟริกาใต้ ศรีลังกา เนปาล และบังกลาเทศ