รัฐบาลกลางลงนามในความตกลงเงินกู้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคารโลก สำหรับโครงการโภชนาหารแห่งชาติ หรือ โปษัณ อภิญาน

รัฐบาลกลางลงนามในความตกลงเงินกู้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคารโลก สำหรับโครงการโภชนาหารแห่งชาติ หรือ โปษัณ อภิญาน

กระทรวงการพัฒนาสตรีและเด็ก ออกแถลงการณ์ว่า เงินกู้ก้อนนี้จะช่วยในการบรรลุถึงเป้าหมายแห่งการปรับลดการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเด็ก อายุถึง 6 ปี จากร้อยละ 38 เป็นที่ร้อยละ 25 โดยประมาณปี 2565

นายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี ได้เริ่มโครงการดังกล่าวนี้ เมื่อมีนาคม ปีนี้ ณ ฉุนฉูนู รัฐราชสถาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะประกันการพัฒนาแบแองค์รวม และโภชนาหารที่พอเพียสำหรับสตรีมีครรภ์มารดาและเด็ก