อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสื่อมวลชนเอเชียครั้งที่ 15 จากวันนี้

อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสื่อมวลชนเอเชียครั้งที่ 15 จากวันนี้ โดยทีผู้แทนจากเกือบ 40 ประเทศ จะหารือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคสื่อมวลชน  อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดของสถาบันเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อการพัฒนาการกระจายเสียง ที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นครั้งแรก

รัฐมนตรีกระทรวงสารนิเทศและการกระจายเสียง นางสัมฤติ ซูบิน อิรานี จะกล่าวคำปราศรัยหลัก ณ สมัยเปิดประชุม หัวข้อสำคัญของการประชุมสุดยอด ได้แก่ “การบอกกล่าวเรื่องราวของเรา-เอเชีย และนอกเหนือจาก”

การประชุมสุดยอดจะส่งเสริมการเจรจาสนทนาและความร่วมมือระดับภูมิภาคและทวิภาคีเพื่อตอบรับสิ่งท้าทายต่อภาคการกระจายเสียงในภูมิภาคนี้