ศาลฎีกาขอสงวนคำตัดสินเกี่ยวกับการบังคับใช้บัตรอาธาร ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันพฤหัสบดีศาลฎีกาได้สงวนคำตัดสินของตนต่อคำร้องที่ค้านกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการใช้บัตรอาธาร (Aadhaar) และการบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าวในปี2016  ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญประกอบผู้พิพากษาห้าคน นำโดยหัวหน้าผู้พิพากษา ดีปัก มิสรา  สั่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นเอกสารเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล  ได้มีการสงวนคำตัดสินข้างต้นหลังจากการไต่สวนที่ยาวนานเป็นเวลา 38 วันในระยะเวลาสี่เดือน  

ระหว่างการถกเถียงในประเด็นดังกล่าว รัฐบาลกลางได้ยืนกรานที่จะผูกอาธารกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  อย่างไรก็ตามศาลได้กล่าวารัฐบาลได้ตีความคำสั่งของศาลอย่างผิดๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้กฎหมายว่าด้วยเรื่องอาธารมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

ศาลสูงสุดยังไม่เห็นด้วยกับการโต้แย้งของรัฐบาลว่ากฎหมายอาธารเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินโดยโฆษกของโลกสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร  เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับเงินอุดหนุนที่ได้รับเงินทุนมาจากกองทุนรวมของอินเดีย