กิจกรรมด้านการเมืองกำลังเร่าร้อนขึ้นในรัฐกรรณาฎกา ภายหลังจากมีแนวโน้มว่าจะไม่มีพรรคการเมืองหนึ่งใดได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ

 

กิจกรรมด้านการเมืองกำลังเร่าร้อนขึ้นในรัฐกรรณาฎกา ภายหลังจากไม่มีพรรคการเมืองหนึ่งใดได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ

พรรคบีเจพี พรรคคองเกรส และพรรคชนตา ดาล (เอส) เรียกประชุมสมาชิกที่รับเลือกใหม่ของพรรคเพื่อเลือกผู้นำคนใหม่

ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ พรรคบีเจพี ได้รับเลือกตั้ง 104 ที่นั่ง ในจำนวนที่นั่ง 222 ที่ จากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นวันเสาร์  แต่ยังขาดเสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาล คือ 113 ที่นั่ง ส่วนพรรคคองเกรส ได้รับเลือกตั้ง 78 ที่นั่ง และได้จับขั้วกับพรรคชนตา ดาล (เอส) ซึ่งได้รับเลือกตั้ง 38 ที่นั่ง