ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์ เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีกรมพลังงานปรมาณู ณ ศูนย์วิจัยปรมาณูภาภา ในตรอมเบย์ นครมุมไบ วันอังคาร

ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์ เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีกรมพลังงานปรมาณู ณ ศูนย์วิจัยปรมาณูภาภา ในตรอมเบย์ นครมุมไบ วันอังคาร

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสนี้ ประธานาธิบดี กล่าวว่า อินเดีย เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศชั้นนำในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน การเกษตร ยา และการบริหารของเสีย