ศศังก์ มโนหาร จะเข้ารับหน้าที่เป็นประธานสภาคริกเก็ตนานาชาติ สมัยที่ 2

อดีตนายกสมาคมคริกเก็ตแห่งอินเดีย นายศศังก์ มโนหาร จะเข้ารับหน้าที่เป็นประธานอิสระของสภาคริกเก็ตนานาชาติ สมัยที่ 2 เป็นเวลา 2 ปี ภายหลังจากเขาได้รับเลือกตั้งโดยไม่มีคู่แข่ง

เขาเป็นประธานอิสระของสภาคริกเก็ตนานาชาติสมัยแรก ในปี 2559