อินเดียปล่อยเงินช่วยเหลือเนปาล เม็ดเงิน 18.07 โกฏิรูปีเนปาล เพื่อการฝึกแม่น้ำลำคลอง ฯลฯ

 

อินเดียปล่อยเงินช่วยเหลือเนปาล เม็ดเงิน 18.07 โกฏิรูปีเนปาล เพื่อการฝึกแม่น้ำลำคลอง และการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำลาลบาเกยา แม่น้ำบาคมติ และแม่น้ำกมล ในเนปาล เพื่อควบคุมน้ำท่วม และการบริหารทรัพยากรน้ำซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหลายล้านที่อาศัยอยู่บริเวณสันปันน้ำของม่น้ำดังกล่าวข้างต้นในอินเดียและเนปาล