ศาลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นอีกของไฟป่าในรัฐเทือกเขา

ศาลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นอีกของไฟป่าในรัฐเทือกเขา และสั่งให้แจ้งให้ศาลทราบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อควบคุมอุบัติเหตุดังกล่าว

คณะลูกขุนนำโดยว่าทีประธานศาลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นายญาเวด ราฮิม ได้ฟ้องร้องกระทรวงสิงแวดล้อมและป่าไม้ รวมทั้งรัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐหิมาจัลประเทศ รัฐนาคาแลนด์ รัฐสิกกิม รัฐชัมมู-กัศมีร์ และรัฐเบงกอลตะวันตก ในคดีนี้ นอกจากนี้  ยังส่งประกาศไปยังรัฐเหล่านี้ และขอให้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร บุมาตรการที่ดำเนินการเพื่อยับยั้งไฟป่า