นายกรัฐมนตรีโมดี จะแชร์ความคิดเห็นกับประชาชนในรายการ มันน์ กี บาท หรือ พูดจากใจ วันที่ 24 มิถุนายน

นายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี จะแชร์ความคิดเห็นกับประชาชนในอินเดียและต่างประเทศ ในรายการ มันน์ กี บาท หรือ พูดจากใจ ที่จะถ่ยทอดทางสถานีวิทยุออลอินเดียเรดิโอวันที่ 24 มิถุนายน
ทั้งนี้จะเป็นครั้งที่45 ของรายการทางวิทยุประจำเดือน ในททวีท นายโมดี กล่าวว่าประชาชนสามารถแชร์ความคิดเห็นและคำเสนอแนะทาง the Narendra Modi App, MyGov Open Forum