อินเดียต้อนรับการประชุมสุดยอด สหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ และเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ในเชิงสร้างสรรค์


อินเดียต้อนรับการประชุมสุดยอด ระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ ในสิงคโปร์ ในแถลงการณ์ กระทรวการต่างประเทศ กล่าวว่า นี้เป้นเหตุการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ และอินเดียสนับสนุนความพยายามเสมอมาเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี โดยอาศัยการเจรจาต่อรองและการทูต
อินเดียหวังว่าผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดจะอนุวัตตาม ด้วยจะปูทางสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพถาวรในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ยังหวังอีกว่าการแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลีจะพิจารณาและจัดการกับความกังวลของอินเดียเรื่องการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลี่ยร์ระหว่างปากีสถานและเกาหลีเหนือ