สถานกงสุลสหรัฐอาหรับเอมิเตส์จะสถาปนาในเมืองไฮเดอราบาด

ขั้นตอนต่างๆ เคลียร์สำหรับการจัดตั้งสถานกงสุลสหรัฐอาหรับเอมิเตส์ในเมืองไฮเดอราบาด โดยที่มุขมนตรีรัฐเตลังคณา นายจันทรเสขร ราว ให้ความเห็นชอบ ภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีกระทรงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเตส์ เชค อับดุลลาห์ บิน ซาอิด อัล นาห์ยาน

การสถาปนาสถานกงสุลจะปรับความสัมพันธ์ฉันทมิตร ระหว่างรัฐบาลประจำรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเตส์