ประธานศาลฎีกาแห่งอินเดีย วางศิลาฤกษ์วิทยาเขตถาวรของมหาวิทยาลัยกฎหมาย

ในรัฐมัธยะประเทศ ประธานศาลฎีกาแห่งอินเดีย นายทีปัก มิชราได้วางศิลาฤกษ์วิทยาเขตถาวรของมหาวิทยาลัยกฎหมายธรรมศาสตร์ ในเมืองชบัลปุร์  วานนี้ นอกจากนี้ ยังได้เปิดมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์ ณ วิทยาเขตชั่วคราว ภายในสถาบันฝึกอบรมโทรคมนาคม ดร. ภิมราว อัมเบดการ์ ในเมืองชบัลปุร์

ผสขร. รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมาย นายราวี ศังกร ปราสาท มุขมนตรี ศิวะราช สิงห์ เจาฮัน และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ เข้าร่มในโอกาสนี้