ศาลฎีกาอินเดียมอบความรับผิดชอบให้รัฐ  เพื่อเข้าขีดขวางความรุนแรงของม๊อบ

เมื่อวันอังคาร ศาลฎีกาอินเดียมอบความรับผิดชอบให้รัฐ  เพื่อเข้าขีดขวางความรุนแรงของม๊อบ และกล่าวว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

ศาลฎีกาสงวนคำตัดสินเกี่ยวกับการร้องขอให้วางแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศ

ระหว่างการให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความรุนแรงของม๊อบ คณะผู้พิพากษาเผยว่าการก่อความรุนแรงของม๊อบ มิได้จำกัดอยู่เฉพาะแรงกระตุ้นเฉพาะ

คณะผู้พิพากษากล่าวว่า จะผ่านคำสั่งโดยละเอียดในเรื่องนี้