การประชุมครบองค์ 2 วันของสภาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ม ในเมืองชิลลอง วันนี้

 

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย นายราชนาถ สิงห์ จะเป็นประธานการประชุมครบองค์ 2 วันของสภาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ม ในเมืองชิลลอง รัฐเมฆาลัย  วันนี้

สภาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นองค์การวางแผนระดับภาคซึ่งกอร์ปด้วยรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 รัฐ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ว่าการรัฐ และมุขมนตรีของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดจะเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายหลังที่สภาดังกล่าวนำมาขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างการประชุมครบองค์ ปัญหาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคนี้ จะปรึกษาหารือ