ประธานาธิบดีโกวินท์ กล่าวว่า ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียและเกาหลีใต้มั่นคง และการเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะต่อยอดแรงผลักดันใหม่

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ กล่าวว่า ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียและเกาหลีใต้มั่นคงและมีชีวิตชีวา และการเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะต่อยอดแรงผลักดันใหม่

ระหว่างการต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายมูน แจ-อิน ณ ทำเนียบ นายโกวินท์ กล่าวว่านโยบายมองตะวันออกของอินเดียกลมกลืนกับนโยบายมองใต้ใหม่ของเกาหลีใต้

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์แสดงความยินดีว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอินเดีย-เกาหลีใต้กำลังกระชับแน่น และการค้าสองทางเกินกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 ซึ่งเห็นการเติบโตที่ร้อยละ 25 ต่อปี