ฝนตกหนักส่งผลให้การดำรงชีวิตตามปกติได้รับความเดือดร้อนในนครมุมไบ

ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้การดำรงชีวิตตามปกติได้รับความเดือดร้อนในนครมุมไบ และปริมณฑล

ถนน ทางรถไฟ และแม้กระทั่งการจรจรทางอากาศได้รับผลกระทบต่อเนื่องตามการเปิดเผยของเทศบาลนครมุมไบ นครได้รับปรัมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 60 ในระหว่างสามสัปดาห์ที่แล้ว