รัฐอานธระประเทศติดอับดับยอดในการจัดลำดับในการทำให้การทำธุรกิจเบาลงของรัฐบาล

รัฐอานธระประเทศติดอับดับยอดในการจัดลำดับในการทำให้การทำธุรกิจเบาลง ส่งนรัฐเตลังคณา ติดอับดับที่สอง และรัฐหริยาณามาเป็นที่สาม

กรมนโยบายและการส่งเสริมอุตสาหกรรม ประการรายงานการประเมินการปฏิรูปธุรกิจของรัฐ 2018 ณ ง่นในกรุงนิวเดลี วันอังคาร

รัฐฉรขัณฑ์ รัฐคุชราต รัฐฉัตตีสครห์ รัฐมัธยะประเทศ รัฐกรรณาฎกา รัฐราชสถาน และรัฐเบงกอลตะวัตก อยู่ใน 10 อันดับแรก