ความสัมพันธ์ อินเดีย-เกาหลีใต้:วิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือในอนาคต

เพื่อการต่อเติมนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดียและนโยบายมุ่งใต้ของเกาหลีใต้ ให้อยู่ในแนวเดียวกัน  นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มูน แจ-อิน ได้ต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พิเศษอินเดีย-เกาหลีใต้ระหว่างการเยือนอินเดียเป็นทางการ 4 วันของประธานาธิบดีมูนเกาหลีใต้เป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่ขาดเสียไม่ได้ ในโครงการหลักๆของอินเดีย เช่น ‘Make in India’, ‘Skill India’, ‘Digital India’, ‘Start-up India’ and ‘Smart Cities’ และได้ให้เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระหว่างการเยือนกรุงโซลของนายกรัฐมนตรี พฤษภาคม 2558  ทั้งสองประเทศกำลังสำรวจโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยอาศัยกองทุนความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสินเชื่อเพื่อการส่งออกของเกาหลี

ในระหว่างการเยือนของประธานาธิบดี มูน  โรงงานการผลิตของซัมซุง พร้อมด้วยประสิทธิภาพในการผลิตโทรศัพท์มือถือที่ 120 ล้านเครื่องต่อปี โดยประมาณ ปี 2565 ได้ร่วมเปิดโดยทั้งสองผู้นำ   การดังกล่าวนี้ไม่เพียงจะสร้างงานทำให้คนอินเดียจำนวนสองสามพันคนเท่านั้น หากยังส่งออกโทรศัพท์มือถีอไปจำหน่ายในตลาดโลกอีกด้วย   ก่อนนี้ ในปี 2560 บริษัทเกีย มอเตอร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสร้างโรงงารผลิตรถยนต์ ในรัฐอานธระประเทศ  ยิ่งไปกว่านี้ ในระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ บันทึกความเข้าใจหลายฉบับได้ลงนาม ซึ่งเพ่งความสนใจที่การเยียวยาการค้า โดยเฉพาะการต่อต้านการทุ่มสินค้า และเงินสนับสนุน การดำเนินตามเทคโคโนโลยีที่ทันสมัย ฯลฯ

ขีดความสามารถของเกาหลีใต้ในการต่อเรือ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ รถยนต์ และเครื่องอิเล็กทรอนิคส์ ได้สร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนการส่งออก และอินเดียมีตลาดที่กำลังปรับขยาย  ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมต่อระหว่างสมรรถภาพของอินเดียในด้านซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีใต้  แต่อย่างไรก็ตาม หากอินเดียมุ่งประสงค์ที่จะเจาะตลาดนำเข้าของเกาหลี  ก็จำเป็นที่จะต้องทำให้สินค้าไฮเทคพร้อมกับสินค้าขั้นปฐมมีความหลากหลาย   ถึงแม้ว่า การค้าทวิภาคี ในปี 2560 จะอยู่ที่ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯก็ตาม แต่การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทับทวีของเกาหลีอยู่ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาต่อรองเพื่ออัพเกรดความตกลงเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง เพี่อต่อเติมการค้าทวิภาคีให้เต็ม

 สภาประธานกรรมการบริหาร อินเดีย-เกาหลีใต้ ชักนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วม 6 ชุด ในภาคต่างๆ เช่น รถยนต์ โครงสร้างพื้นฐาน บริการอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สทาร์ท-อัพส์ และระบบนิเวศน์นวัตกรรม รวมไปถึง วิสาหกิจขนาดย่อม เล็ก และกลาง และการผลิตอุปกรณ์ป้องกัน

 ระหว่างการผลักดัน “ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พิเศษ” ทั้งสองผู้นำได้เน้นการปรับขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน  ก่อนนี้ ในปี 2560ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน ในการต่อเรือ

ในระดับภูมิภาค  ความสัมพันธ์ ระหว่างอินเดีย-เกาหลีใต้ได้สถาปนาบนเสาแห่งค่านิยมสากลร่วมแห่งประชาธิปไตย เศรษฐกิจตลาดเสรี หลักนิติธรรม  ข้อผูกมัดร่วมกันต่อระเบียบแบบแผนที่สันติและมั่นคง ปลอดภัย เสรี และยึดกฎเกณฑ์  ด้วยมีความมุ่งประสงค์ที่จะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพระดับภูมิภาค นิวเดลีและโซล ตัดสินใจที่จะสำรวจความร่วมมือด้านการพัฒนาสามเส้า ในประเทศที่สาม ซึ่งเริ่มด้วยการสร้างขีดความสามารถของอัฟกานิสถาน   นอกจากนี้ ในระหว่างยืนยันการเชื่อมต่อด้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียใต้ อินเดียและเกาหลีใต้สัญญาว่าจะร่วมมือในการป้องปราบการแพร่ขยายอาวุธที่ทำลายล้างผลาญมวลมนุษย์ ผู้ก่อการร้าย และผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ  ระหว่างการสนับสนุนการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์และมีสันติภาพถาวร  อินเดียต้อนรับวิวัฒนการเมื่อเร็วๆนี้ในคาบสมุทรดังกล่าว รวมไปถึงการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลี และการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐฯที่มีความสำคัญในประวัติศาสาตร์ ในสิงคโปร์  ในขณะเดียวกัน นายโมดี และนายมูน เห็นพ้องต้องกันที่จะต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งประสงค์ที่จะประกันสันติภาพและความมั่นคงในวงกว้างในย่านมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก

 Script: dr. Titli basu, strategic analyst on east & south east asia