รัฐสภาผ่านร่างกฎหมาฉบับแก้ไข ว่าด้วยคนชั้นวรรณะต่ำ และชนเผ่า (SC / ST)

รัฐสภาได้อนุมัติร่างรัฐบัญญัติฉบับแก้ไขว่าด้วยคนชั้นวรรณะต่ำ และชนเผ่า ที่กำหนด (2018)การป้องกันการกระทำทารุณ โดยที่สภาสูง อนุมัติด้วยการเปล่งเสียง สภาผู้แทนฯได้ผ่านรัฐบัญญัตินี้เรียบร้อยแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมได้ขจัดข้อระบุของการขออนุญาตก่อนที่จะจับกุมผู้ที่กระทำการทารุณต่อชนชั้นวรรณะต่ำ– Dalits

ขณะตอบต่อการอภิปรายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญของสภาสูง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการให้อำนาจ นาย ธาวัร จานด์ เกห์ลอต กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสวัสดิการของคนจนและปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นวรรณะต่ำ  เขากล่าวว่าภายใต้กฎหมายมีข้อกำหนดในการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อจัดการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทารุณต่อคนชั้นวรรณะต่ำ และชนเผ่า

นาย เกห์ลอต ปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่ว่าได้มีการเสนอร่างกฎหมายภายใต้แรงกดดัน  โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อสวัสดิการของชนส่วนที่อ่อนแอของสังคม

ก่อนหน้านี้  ขณะเริ่มการอภิปรายในช่วงหลังอาหารกลางวัน กุมารี เซลจา จากพรรคคองเกรสกล่าวหาว่าอาชญากรรมที่มีจำนวนมากที่สุดต่อคนชั้นวรรณะต่ำ และชนเผ่า ได้เกิดขึ้นในรัฐ ที่ปกครองโดยพรรคบีเจพี

ดร กิโรลิ ลาล มีนา จาก พรรคบีเจพี เรียกร้องให้มีตัวแทนของคนชั้นวรรณะต่ำ และชนเผ่า มากขึ้นในกระบวนการยุติธรรมระดับสูงขึ้นและเรียกร้องให้ยกเลิกระบบ คณะบุคคลผู้เลือก