สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าวิตกต่อเนื่องในส่วนต่างๆของรัญอุตตระประเทศ ฝนตกหนัก ส่งผลให้คนตาย 23 คน

สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าวิตกต่อเนื่องในส่วนต่างๆของรัญอุตตระประเทศ ฝนตกหนัก ส่งผลให้คนตาย 23 คน ในรัฐ ระหว่าง 36 ชั่วโมงท่านมา  อำเภอบุณเฑลขัณฑ์ และส่วนตะวันตกของรัฐ เวลานี้กำลังเผชิญภัยน้ำท่วมอย่างหนัก แม่น้ำยมุนา และแม่น้ำเบตวา เอ่อล้นฝั่งไหลไปท่วมหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอฮมีร์ปุร์ ภายหลังการปล่อยน้ำ 5 แสนคิวเซค

เนื่องจากฝนตกหนักในส่วนตะวันตกของรัฐ และน้ำที่ไหลเอ่อจากแม่น้ำคงคาในรัฐอุตตราขัณฑ์ และแควต่างๆมีระดับน้ำเหนือขีดอันตรายในอำเภอต่างๆ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ เผยต่อ ผสขร. ว่าภายหลังการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำคงคา  น้ำท่วม หมู่บ้าน 17 หมู่ในอำเภออุนเนาว์ และหมู่บ้าน 14 หมู่ ในตำบลมาวนา อำเภอมีรัต ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 5 หมิ่นคน