นายปิยุศ โคเอล และมุขมนตรีรัฐอุตตระประเทศ โยคี เริ่มเวบไซต์ทางการเกี่ยวกับกุมภเมลา

 

ในรัฐอุตตระประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงรถไฟ นายปิยุศ โคเอล พร้อมด้วยมุขมนตรี โยคี อาทิตยนาถ เริ่มเริ่มเวบไซต์ทางการเกี่ยวกับกุมภเมลา 2019 ในเมืองลักเนาว์ ตลอดทั้งเริ่มโซเฃียลมีเดียแอ็พพ์ที่เกี่ยกับเมลา

เวบไซต์และแอ็พพ์ จะช่วยนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวเพื่อการเข้าร่วมงานกุมภ ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณชายฝั่งแม่น้ำสังคัม เดือนมกราคม ปีหน้า

ผสขร. รายงานว่า เวบไซต์ www.kumbh.gov.in  จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ สถานที่ รถไฟ ความสามารถเข้าถึง สภาพภูมิอากาศ และสถานที่พักอาศัย ซึ่ง