ทีมรัฐบาลกลางเยี่ยมพื้นที่ภัณฑารี ในอำเภอโวคา เพื่อประเมินความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม ในรัฐนาคาแลนด์

ทีมรัฐบาลกลางเยี่ยมพื้นที่ภัณฑารี ในอำเภอโวคา เพื่อประเมินความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วมและแผ่นดินถล่ม ในรัฐนาคาแลนด์  เมื่อวันพุธ

ทีมรัฐบาลกลางประกอบด้วยสมาชิก 5 คน นำโดยปลัดร่วมกระทรวงมหาดไทย นาย เค บี สิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตรวจตราความเสียหายของธัญพืชในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ทีมยังได้ไปเยี่ยมเมืองโวคา และปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารอำเภอ และหน่วยงานบริหารภัยพิบัติระดับอำเภอโวคา

คาดว่าทีมจะเยี่ยมพื้นที่ซึ่งประสบภัยแผ่นดินถล่มภายในและรอบๆเมืองโกหิมา วันนี้