-รองประธานาธิบดีอินเดีย เอ็ม เวนกายะ นายดู เยือนสหรัฐฯเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Hindu Congress ครั้งที่ 2

รองประธานาธิบดีอินเดีย เอ็ม เวนกายะ ไนดู จะไปเยือนสหรัฐอเมริกาในโอกาสครบรอบ 125 ปีของการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งประวัติศาสตร์ของ สวามี วิเวกนันทะ ที่ รัฐสภาแห่งศาสนา โลก-Parliament of the World Religions เมื่อปี1893

โดยไนดูจะเข้าร่วมการประชุม  ศาสนาฮินดูโลก-World Hindu Congress ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่เนครชิคาโกในวันที่ 8 และ 9 กันยายน  ในระหว่างการประชุมไนดูจะหารือทวิภาคีกับผู้นำโลกหลาย ๆ คนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และจะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมเทเลกูแห่งสหรัฐอเมริกาจำนวน 14 สมาคมอีกด้วย