รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำคัญมากเพื่อความก้าวหน้าของอินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย นายราชนาถ สิงห์  กล่าวว่า การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสำคัญมากเพื่อความก้าวหน้าของอินเดีย

ท่านกล่าวปราศรัย ณ งาน เนสท์ เฟสท์  ในกรุงนิวเดลี วานนี้ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีใจความสรุปว่า รัฐบาลนเรนทร์ โมดีมีข้อุกพันต่อการต่อเติมการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมต่อในภาคนี้

นายสิงห์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีต้องการการพัฒนาภาคนี้อย่ารวดเร็ว และเน้นว่าอินเดียสามารถเจริญก้าวหน้า ก็ต่อเมื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พัฒนาเพียงเท่านั้