สุษมา สวราช จะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก เป็นเวลา 2 วัน วันพฤหัศบดี เพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อความร่วมมือด้านวิฃาการและเศรษฐกิจ ระหว่างอินเดีย-รัสเซีย ครั้งที่ 23

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช จะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก เป็นเวลา 2 วัน วันพฤหัศบดี เพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อความร่วมมือด้านวิฃาการและเศรษฐกิจ ระหว่างอินเดีย-รัสเซีย ครั้งที่ 23

การประชุมจะมีนางสวราชและนายยูรี บอริสซอฟ รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เป็นประธานร่วม