สุษมา สวราช จะเยือนมอสโก เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันนี้

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช จะเยือนมอสโก เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งในระหว่างการเยือน จะมีการประชุมครั้งที่ 23  ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล อินเดีย-รัสเซีย เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งโดยจะมีนางสวราชและนายยูรี บอริสอฟ รองนายกรัฐมนตรีรังเซียเป็นประธานร่วม

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล อินเดีย-รัสเซีย เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ
มีการประชุมประจำปีเพื่อทบทวนกิจกรรมต่อเนื่องของความร่วมมือทวิภาคีในด้านการค้าและการลงทุนทวิภาคี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และปัญหาอื่นที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน